Aanmelding

Per 1.1.2022 is mijn praktijk gesloten omdat ik met pensioen ga.

 

Wil je vrijblijvend kennis maken, heb je vragen of wil je een intakegesprek neem dan contact met me op. Je kunt me bellen, 06.16164670 of mailen: jacolienteekman@hetnet.nl.  Ik heb geen wachtlijst, een intake kan binnen twee weken plaats vinden. 

 

Je gegevens worden zorgvuldig  behandeld. In onderstaande privacyverklaring lees je wat dat inhoudt.      

 

Privacyverklaring,  PRI Praktijk voor onbelast denken, voelen en handelen.

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.jacolienteekman.nl waar je gegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol worden bewaard. 

 

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat vind je in deze Privacyverklaring.

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Uiteraard. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

  

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? 

Doordat je een aanvraagformulier invult, en/of gebruik maakt van mijn diensten,  worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en je e-mailadres. 

Ter voorbereiding op het intakegesprek vul je een aanvraagformulier in wat ik in mijn mailbox ontvang en gebruik bij het intakegesprek. Na het intakegesprek beschik ik over meer persoonsgegevens dan enkel je contactgegevens.

  

Waarom worden die opgevraagd? 

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. 

De persoonsgegevens die je met mij deelt in het intakeformulier worden enkel gebruikt in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig zijn.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens? 

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden je gegevens met derden gedeeld? 

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens.

  

Je gegevens zijn goed beveiligd 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden online, beveiligd, opgeslagen via Box Cryptor. Box Cryptor doet er alles aan om de veiligheid en beveiliging van de gegevens van zijn gebruikers te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en best practices. 

Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. 

Het ingevulde intakeformulier en de aantekeningen die ik maak in de gesprekken die we hebben, bewaar ik in een afgesloten kast. 

Alles wat we bespreken via Whatsapp, SMS of mail blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard? 

De gegevens van cliënten worden niet langer bewaard dan 15 jaar (conform de WGBO) na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie.  Net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

  

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

  

Heb je tips, vragen of andere feedback? Mail of bel me.

 

Als je meer informatie wilt:

jacolienteekman@hetnet.nl of via 06.16164670