Pri in de praktijk

“Het gaat niet goed met me. Ik voel me niet goed in mijn relatie, ben zelfs verliefd geworden op een ander. Ik wil graag weten wat ik wil”

 Marloes, is 39 jaar, getrouwd, heeft 3 kinderen van 9, 7 en 4 jaar. Hun eerste huwelijksjaren waren goed. Nu wisselen ze weinig meer uit, zijn ze voornamelijk ouders; er is weinig tot geen fysieke intimiteit meer. Marloes heeft: ‘de Herontdekking van het ware zelf’ van Ingeborg Bosch gelezen. Een vriendin attendeerde haar erop dat haar verliefdheid mogelijk ‘Valse Hoop’ ( een van de 5 afweren) is.

Marloes gaat observeren;  wanneer ben ik door wat of wie geraakt? Welke afweer is actief? Wat neem ik waar bij het symbool en welke boodschap komt er op mij af? De boodschap brengt in contact met Oude Pijn: gaat over wat ze destijds van de mensen die voor haar zorgden, op zich afkreeg of wat daar ontbrak. Marloes ontdekt als eerste dat haar gedachten en gevoelens die zij in afweer heeft over haar partner niet kloppen, illusies zijn die haar weghouden van wat er is geraakt. De observatie brengt de aandacht naar haar lichaam: wat, voel ik waar? 

 

Marloes leert omkeren bijv. de afweer Valse Hoop die de illusie kent dat, door heel erg je best te doen, je alsnog krijgt wat je nodig hebt. Een illusie want in het hier en nu blijkt de wens om te krijgen wat je nodig hebt een bodemloos vat te zijn, het is nooit genoeg. Het gaat namelijk om de behoefte van het kleine kind, om wat het kind destijds nodig had en niet kreeg. Dat gemis kán en hóeft niet meer opgevuld te worden. Marloes ontdekt dat zij het Valse Hoop gedrag niet stopt. Zo blijft ze in een gesprek proberen de ander goed te begrijpen, doet haar best het de ander naar de zin te maken in de hoop dat ze gewaardeerd wordt, als een betrokken, leuk mens wordt gezien. Als zij de valse hoop in laat storten voelt ze dat het gaat om de (oude) pijn dat zij als klein meisje niet deze waardering kreeg, niet gevoeld heeft dat ze welkom was.

 

Marloes herkent dat zij bij haar partner regelmatig in de afweer Valse Macht komt. Die laat ze bestaan waarmee zij dus in de illusie blijft geloven dat er met hem iets mis is. Vervolgens gaat zij in Valse Hoop denken aan de collega op wie zij verliefd is: bij hem gaat ze wel

krijgen wat zij nodig heeft. Hij begrijpt haar, zij verstaan elkaar, met hem voelt ze zielsverwantschap. Het vraagt dat zij als eerste de Valse Macht ontmaskert als illusie. Als Marloes dat doet kijkt ze daarna anders naar haar man, in die situatie op dat moment; de film van de oude realiteit trekt ahw weg en in het hier en nu ziet ze weer haar man zoals hij werkelijk is; een humorvolle, leuke vent.

 

Marloes keert steeds meer en steeds sneller afweren om. Ze weet dat haar verliefde gevoelens VH afweer is. Ze kan nu in

Volwassen Bewustzijn een keuze maken. Ze kiest voor haar man en gezin en ontdekt dat ze de collega op wie zij meende

verliefd te zijn, met andere ogen ziet. Nog steeds een leuke collega en een leuke man maar verliefde gevoelens heeft ze niet meer. Met haar man onderneemt ze weer activiteiten en als gezin doen ze leuke dingen.

Hoe leer je PRI?

Een PRI therapie proces bestaat uit 4 stappen: als eerste leer je afweren herkennen en door wat de afweer is geactiveerd: een symbool genaamd. De volgende stap is het leren omkeren van afweer, terug naar het voelen van Oude Pijn. Dan ga je onderzoeken, welke oude realiteit de oude pijn veroorzaakt, eerst samen met de therapeut en daarna leer je dat zelf te doen. De laatste stap is het toepassen van Duaal Bewustzijn: je merkt op dat een situatie afweer activeert, voelt wat er geraakt is en blijft met de aandacht in het hier en nu.

Hoe heb ik PRI ervaren; een vrouw schrijft:

"PRI was in eerste instantie iets waar ik sceptisch tegenover stond en tegelijkertijd triggerde het me in positieve zin. Het intrigreerde me. lees meer